Haschavväjningsprogrammet (HAP)


HAP är en kognitiv metod för att behandla personer med cannabismissbruk. Den passar för individer i åldern cirka 17-25 år som har rökt cannabis så pass länge eller mycket att de kan känna igen att de fått försämrade tanke- och minnesfunktioner.

Programmet är uppbyggt efter hur en person mår och fungerar efter en tids cannabisrökning och vad som händer i kropp, psyke och på ett socialt plan när man slutar. Det tar ca 6-8 veckor, uppdelat på 18 sessioner, och är uppdelat i tre steg som alla griper in i varandra.

Programmet som är frivilligt och genomförs individuellt, tar sin start i att behandlare och klient har bedömt att insatsen är adekvat samt att klienten har bestämt sig för att vara drogfri under den tid han eller hon deltar i programmet.

En fortsatt behandlingskontakt ska också kunna erbjudas efter avslutat program. Om en sådan inte kan erbjudas bör inte HAP påbörjas.

Teoridelen av utbildningen hålls under en och en halv dag då en grund ges för att sätta igång med haschbehandling. Därefter ingår metodstöd vid tre halvdagar som fokuserar på det egna arbetet.

 

Innehåll: 

 • Cannabis – drogens egenskaper och effekter
 • Vem missbrukar och blir beroende av cannabis?
 • Kognitiv funktionsnedsättning
 • Avgiftningens tre faser
 • Behandlarprofil/förhållningssätt
 • Familj/anhöriga
 • Organisatoriska problem
 • Kunskapskällor och nätverket
 • Utvärdering av metoden
 • Genomgång av manual och samtalsteknik
 • Bedömningsinstrument
 • Hur får man klienter?