Nationella cannabisnätverket (NCN)


NCN är ett rikstäckande nätverk av behandlare som arbetar med personer med cannabismissbruk utifrån HAP-metoden. Nätverket startade år 2000 och behandlingsenheter från både kommuner och landsting deltar.

Syftet med nätverket är att skapa förutsättningar för behandlare och behandlingsenheter att utbyta erfarenheter, säkerställa kvalitén i behandlingsarbetet via metod- och kompetensutveckling, initiera så att fler program startas samt att samordna utvärdering.

För att bli medlem ska du arbeta med HAP eller stå i begrepp att börja göra det och vilja ta del av och dela med dig av erfarenheter utifrån det arbetet. Medlemskapet är kostnadsfritt och söks via www.cannabishjalpen.se