Cannabisprogram för ungdomar (CPU)


Cannabisprogram för ungdomar upp till ca 20 år, har arbetats fram inom Nationella cannabisnätverket med stöd av vetenskap och beprövad erfarenhet.

Programmet har stora likheter med Haschavvänjningsprogrammet (HAP) genom att det följer de tre faserna; medicinsk, psykologisk och social fas. Det som skiljer programmen åt är att detta program inte är lika omfattande eftersom yngre ungdomar oftast inte hunnit så långt i missbruket och därmed ännu inte fått så allvarliga funktionsnedsättningar. Detta program har dessutom mer fokus på familjearbete genom en kombination av enskilda samtal med ungdomen, familjesamtal och föräldrasamtal.

 

Till intresseanmälan​​​​​​​