Utbildningar & föreläsningar


Jag erbjuder utbildning i narkotikafrågor till yrkesverksamma som arbetar med ungdomar, unga vuxna och familjer.

Jag utbildar behandlare inom kommun, landsting och privat regi, skol- och fritidspersonal samt föräldragrupper.  Jag erbjuder också handledning.

I alla mina utbildningar ingår reflektionspass då deltagarna ges möjlighet att fånga sina egna värderingar, tankar, känslor, erfarenheter och sin tidigare kunskap för att processa detta med den nya kunskapen. Det ingår också att lyssna till andra deltagares reflektioner.