Lästips

Om du vill få ett historiskt perspektiv på droger så läs David T Courtwrights Drogernas historia. Historiska Media, Lund 2005

I Fortes Forskning i korthet #12 – Cannabis: harmlös rekreation eller farlig drog? , skriven av Anna-Karin Danielsson, Pelle Olsson, Peter Allebeck, sammanfattas det aktuella kunskapsläget om cannabis med koppling till hälsa, sociala förhållanden och medicinsk användning. Översikten redogör också för vilka kunskapsbehov som finns. Den finns att ladda ned på https://forte.se/publikation/fk-cannabis/ 

Grunden till Haschavvänjningsprogrammet finns i Thomas Lundqvists & Dan Ericssons Vägen ut ur haschmissbruket (pdf)  Den går att läsa på http://www.droginfo.com/haschprogrammet.shtml 

Vill du veta mer om missbruk och beroende kan du läsa journalist och författare Miki Agerbergs Kidnappad hjärna, Studentlitteratur AB, 2004. Den handlar om missbruk och beroende där vetenskapliga fakta görs levande med berättelser om människor som själva kämpar med detta.

Deepak Chopra, som är utbildad i både västerländsk och ayurvedisk (traditionell indisk) medicin, har skrivit boken Fri från missbruk vilken är utgiven på Bokförlaget Prisma, Stockholm 1999. Han har en positiv syn på människan och skriver om vikten av att bli medveten om sina egna egentliga behov och mål för att bli fri från missbruk.

Är du mer nyfiken på känslornas värld kan du läsa Anna Kåvers Himmel, helvete och allt däremellanNatur & Kultur, Stockholm, 2009. Hon är psykolog och psykoterapeut i KBT, och vill med sin bok att du ska förstå dig själv och dina medmänniskor bättre och också veta hur du kan hantera dina egna och andras känslor.

Harvey Jackins skriver i Det mänskliga hos människan, som är utgiven av Nordiska parsamtalsförbundet, Visby 2013, om mänsklig intelligens, sårbarhet och hur vår medfödda återhämtningsprocess kan aktiveras så att vi läker från svåra erfarenheter.

Vill du veta mer om hur du ska få en regelbunden dygnsrytm och sova gott kan du till exempel läsa Matthew Walkers SömngåtanOrdfront Förlag, Stockholm 2018. Här berättar hjärnforskaren och sömnexperten om de senaste årens banbrytande forskning kring vad som händer när vi sover och varför sömnen både är en mirakelkur och helt livsavgörande. Han förklarar hur sovandet förändras under olika skeden i livet, vad drömmarna gör med oss och hur man bäst får en god natts sömn samt inte minst, varför sömnbristen får sådana katastrofala följder för oss som individer och för vårt moderna, sorgligt sömnsvälta samhälle.

Du som är vuxen som arbetar med ungdomar kan läsa barn- och ungdomsläkare Olle Hillmans, Tonårssömn, Gothia 2012. Boken kan även vara till hjälp för föräldrar och ungdomar där sömn och dygnsrytm skapar konflikter eller skolproblem.