Om Spice


Spice är ett preparat som förändrats drastiskt sedan det kom från Asien kring år 2000. Från början innehöll preparatet olika doftande kryddor med exotiska namn. Det salufördes som ett alternativ till marijuana eftersom det gav ett lätt rus som ett ”marijuana light”. Samtidigt motsvarade ruset ett lösningsmedelsrus.

Omkring 2004 började syntetiska cannabinoider som liknar THC att tillföras Spice i Europa. Syntetiska cannabinoider är kemiskt framställda ämnen som är psykoaktiva och som kan ge liknande effekter som THC när de konsumeras. De är som vitt pulver och man har hittat drygt 80 stycken olika på marknaden men det lär finnas många fler. Vissa är upp till 800 gånger starkare än naturligt THC. Eftersom de syntetiska cannabinoiderna har en starkare påverkan än THC kan man räkna med skador på kroppens inre organ och på psyket. En del anses vara extremt skadliga och utgör en omedelbar fara för hälsan.

 

Ursprunget till syntetiska cannabinoider

Det ursprungliga syftet med att ta fram syntetiska cannabinoider var att man sökte efter ämnen som skulle kunna användas i läkemedel för svåra sjukdomar som till exempel Parkinsons sjukdom, men det visade sig omöjligt att separera de negativa effekterna från de positiva. Syntetiska cannabinoider har därför inte testats på människan i forskningssyfte.

De bär namn utifrån initialerna på de forskare eller det universitet som tog fram dem följt av olika sifferbeteckningar. Till exempel står JWH för professor John William Huffman medan HU betecknar The Hebrew University.

Spiceprodukter har många olika namn, till exempel K2, Spice Gold, Spice Silver, Spice Diamond, Yucatan Fire, Sence, Chill X, Smoke, Genie, Algerian Blend Spice, Smoke Blend och Skunk. Nya namn skapas i takt med att lagen förbjuder olika ämnen. Vissa har kodnamn utifrån den kemiska formel de har som APINACA från N-(1-adamantyl)-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide som senare fått ett ytterligare kodnamn, AKB-48, efter namnet på ett populärt japanskt tjejband. De levereras i attraktiva förpackningar och kan gå under betäckningen ”leagal high”.

 

Ofta felaktig innehållsdeklaration

Det går inte att förutsäga vare sig graden av påverkan, hur länge ruset varar eller hur lång tid det tar innan drogen är ute ur kroppen. Dels finns det ingen forskning på området, dels är det svårt att ta reda på dessa fakta eftersom beredningarna skiftar och innehållet i produkterna inte nödvändigtvis överensstämmer med innehållsförteckningen.

Vid en laboratorieanalys av en spiceprodukt, där informationsetiketten angav att beredningen innehöll en blandning av traditionella medicinska örter som var och en skapade en mild effekt men där blandningen skulle ge en cannabisliknande effekt, framkom att produkten inte alls innehöll de örter som angetts och att den syntetiska cannabinoid som tillsatts inte deklarerades över huvud taget. Hur vanligt det är att innehållsförteckningen stämmer överens med innehållet är naturligtvis svårt att veta. Det finns alltså inte mycket samlad, systematiserad kunskap om Spice och om hur dessa ämnen beter sig i kroppen eller om deras giftighet.

 

Ger omedelbara negativa effekter

Effekterna har emellertid beskrivits i rapporter från personer som provat. Dessa rapporter tillsammans med olika forskares kunskap om ämnena gör att vi ändå vet att de kommer att ge negativa effekter i högre grad än marijuana, till exempel genom ökad ilska, kräkningar, ångest, panikanfall, oro, rastlöshet, psykotiska upplevelser, återfall i psykos och kramper samt epileptiska anfall.

Generellt för syntetiska cannabinoider rapporteras det, precis som vid naturligt cannabis eftersom de till viss del imiterar cannabis, om omedelbara negativa effekter. Det kan vara uttorkning, röda ögon, snabbare hjärtfrekvens, ångest, panikanfall, agitation och oro, stark overklighetskänsla samt akut psykos. Andra nämner en nedsättning av tanke- och känslofunktioner, syrebrist i hjärnan, krampryckningar och anfall som liknar epileptiska anfall. Ytterligare andra rapporter nämner hjärtattacker vid användning av K2. Några studier understryker ökad risk för psykosutbrott och att syntetiska cannabinoider försämrar tillståndet för dem som redan har en psykos och dessutom förlänger sjukdomsperioden.

På sikt har man sett personlighetsförändringar, munhåleskador, hudförändringar på områden som är utsatta för mycket bakterier, t.ex. händerna, hjärnskador, njurskador och psykoser. Forskare drar också slutsatsen att de ger ökad risk för cancer.

De abstinenssymtom som rapporterats har varit huvudvärk, ångest, nervositet, sömnstörningar, nedsatt koncentration, illamående, rastlöshet och depression.