Skånsk-blekingska cannabisnätverket


Skånsk-Blekingska cannabisnätverket som startade 2011 är en regional variant av Nationella cannabisnätverket och består av behandlingsenheter från både kommun och landsting.

Du kan kostnadsfritt vara medlem om du arbetar med HAP. Kontakta mig på amelie@amelieutbildning.se om du är intresserad av att delta.