Definition av missbruk och beroende


Här presenteras en av de definitioner som man används inom missbruksvården. Den kommer från handboken Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) och ges ut av American Psychiatric Association (APA).


Vid missbruk ska minst ett av följande påståenden gälla under en och samma tolvmånadersperiod:

 

 1. Att man vid upprepade tillfällen har använt en drog, så att man misslyckats med att klara av sina skyldigheter i hemmet, skolan eller arbetet.
 2. Att man vid upprepade tillfällen har använt drogen i situationer där det medför stora risker för fysisk skada, till exempel kört bil eller annat fordon eller skött maskiner drogpåverkad.
 3. Att man vid upprepade tillfällen kommit i kontakt med myndigheter, till exempel polisen, på grund av droger.
 4. Att man har fortsatt med drogbruket trots att det lett till återkommande sociala problem som till exempel konflikter, förstörda relationer, förseningar och brutna överenskommelser.
 5. Att symtomen aldrig uppfyllt kraven för beroende av drogen enligt vad som krävs, se nedan.
   

Vid beroende ska minst tre av följande situationer gälla under en och samma tolvmånadersperiod:

 

 1. Tolerans: att det sker en tillvänjning (toleransutveckling), då man behöver en tydligt ökande mängd för att få effekt eller att man får minskad effekt vid intag av samma mängd av drogen.
 2. Abstinens: att kroppen vänjer sig vid att få drogen och att det uppstår typiska fysiska och psykiska abstinenssymtom när man slutar ta den eller att bruket fortsätter för att man ska undvika sådana symtom.
 3. Kontrollförlust: att drogen används i större mängd eller under längre tid än man tänkt sig från början.
 4. Att drogbruket fortsätter trots kunskap om skadeeffekterna.
 5. Att drogbruket påverkar viktiga sociala aktiviteter som till exempel att personen ofta hamnar i konflikter med sin omgivning, bryter löften och inte klarar sina åtaganden.
 6. Att drogbruket ägnas mycket tid. Personen är helt upptagen av aktiviteten i fråga så det mesta av den vakna tiden går åt till att tänka på drogen, införskaffa den, ta den och handskas med de effekter som kommer efteråt.
 7. Att man har en ständig önskan eller misslyckas med att sluta eller minska på drogbruket.