Om Amelie Andersson


Jag är socionom och har arbetat med ungdomar, unga vuxna, familjer och missbruksproblematik sedan början av 1990-talet. Mitt arbete har de senaste åren övergått mer till att handla om kunskapsspridning i narkotikafrågor till vuxna som möter ungdomar.

Min drivkraft i arbetet är att tillsammans med andra skapa en bättre värld för människor där var och en ska kunna leva ett meningsfullt liv. När människor kommer till sin rätt är det lätt att se deras skönhet och jag tycker det är storslaget att se det vackra genom att vara delaktig i en människas förändringsprocess mot ett mer konstruktivt, kreativt och tillfredsställande liv.

Jag har trivts att arbeta med unga människor eftersom de befinner sig i en period av livet då existentiellt sökande är aktuellt och då frågan ”Vem är jag?” är central. Det är också frågor som är aktuella när en person tar sig ur ett missbruk eller beroende. Mina egenskaper tycks göra mig lämpad till att fungera som en brygga mellan ”det gamla och det nya” vilket behövs i förändringsprocesser.

Missbruk och beroende är företeelser som berör oss alla på ena eller andra viset. Genom att jag hela tiden försökt förstå mer av mekanismerna bakom dessa har min förståelse ökat för människor i stort och det har varit till nytta i alla mina möten.

Jag har sett hur kunskap kan vara en väg att mötas på, hur den kan leda till bekräftelse, en känsla av mening och till makt att skapa ett på samma gång tryggare och friare liv. Kunskap berikar och jag är glad över att få verka för kunskapsspridning.