Om Amelie Andersson

Socionom som sedan 90-talet arbetat med ungdomar, unga vuxna, familjer och missbruksproblematik.

Läs mer om Amelie

Lyssna på mig i Narkopodden

Det här avsnittet handlar om själen, känslor, cannabis, behandling, att ha taggarna utåt och att nå fram.

Böcker

Hur går man till väga för att sluta röka? Och hur ska man bete sig om man misstänker att en person i ens närhet röker?

Läs mer om boken

Utbildningar

Utbildningar i narkotikafrågor till yrkesverksamma som arbetar med ungdomar, unga vuxna och familjer.

Läs mer om utbildningarna