Fakta om Cannabis


Cannabis har sitt ursprung i Centralasien och är en snabbväxande ettårig ört med tre- till nioflikiga blad. Den kallas också hampa, är tålig och motståndskraftig och odlas i stora delar av världen, även i Sverige.

Inom släktet cannabis finns tre olika arter: indica, ruderalis och sativa. Av alla de cirka 680 olika ämnen som cannabis innehåller är 144 cannabinoider. Det innebär att de är psykoaktiva ämnen som påverkar psyket. Den av cannabinoiderna som man forskat mest kring är THC, Delta-9-tetrahydrocannabinol, och den mäts i viktprocent. De olika cannabinoiderna fyller olika funktioner. Till exempel har CBD, cannabidiol, en dämpande effekt på THC. Cannabis är fettlösligt vilket innebär att det lagras i fettvävnaderna och därmed stannar längre i kroppen än ett ämne som är vattenlösligt. I hjärnan finns mycket fettvävnad vilket gör att en stor mängd cannabis lagras där och påverkar många centra och kommunikationen dem emellan.
 

Snabbtest vid cannabisrökning

Det här testet är till för att ge dig en första fingervisning om du är inne i ett vanerökande av cannabis.

Till testet!

Självtest vid cannabisrökning

Det här testet är till för din egen reflexion och resultatet ger dig en fingervisning om var du befinner dig i ditt missbruk/bruk.

Till testet!


Drogfakta