Cannabisprogram för unga på institution (CPU-i)


CPU-i bygger på HAP och CPU men är anpassd efter förutsättningarna man arbetar utifrån på en institution.

Målgruppen för Cpu-i är ungdomar/unga vuxna på institution som har experimenterat med cannabis eller rökt cannabis mer eller mindre regelbundet.

Det primära målet med programmet är att den unge ska få möjlighet att välja drogfrihet. Delmål är att öka kunskapen om cannabis (hur det påverkar en individ fysiskt, psykiskt och socialt), att hjälpa den unge att reflektera över kunskapen i förhållande till sig själv, att minska rikfaktorer och samtidigt öka skyddsfaktorer så som att bilda nytt, drogfritt nätverk, förbättrade relationer i familjen och ökat psykiskt välmående.

Programmet som är frivilligt, genomförs individuellt och pågår i sex veckor. 

Utbildningen hålls under en heldag.

Innehåll:

  • Cannabis – drogens egenskaper och effekter
  • Kognitiv funktionsnedsättning
  • Avgiftningens tre faser
  • Tonårsutveckling och cannabis
  • Behandlarprofil/förhållningssätt
  • Familj/anhöriga
  • Genomgång av manual
  • Kunskapskällor och nätverket