Rita mer i behandlingsarbetet


Den här utbildningen ger kunskap om att använda bilder och hur man knyter den till behandlingsarbetet.

Att använda fler sätt än att prata underlättar kommunikationen i behandlingsarbetet. Personer som röker cannabis har bl a svårare att fokusera och hålla en röd tråd samt att de får försämringar vad gäller minne, uppfattning av språket, sortering av information och sätta samman delar till en helhet. Bilder förstärker och förtydligar vad man pratar om.

Utbildningen vänder sig till personer som arbeter med Hap, Cpu och Cpu-i. Den hålls av Louise Wester under en heldag.

Mål med utbildningen är

att du som behandlare ska: 

  • få kunskap om hur du kan använda bilder
  • vara medveten om din naturliga associationsförmåga
  • kunna förmedla kunskap på nya sätt
  • kunna rita enkla, användbara symboler
  • förstå hur metaforer kan användas
  • få en utökad bildbank
  • kunna stimulera olika sinnen hos klienten
  • kunna stimulera olika associationer hos klienten
  • kunna hjälpa klienten att föreställa sig framtiden
  • kunna hjälpa klienten att reflektera kring relationer