Lästips

Courtwright, David T., Drogernas historia. Historiska Media, Lund 2005

Lundqvist, Thomas & Ericsson, Dan Vägen ut ur haschmissbruket (pdf). Studentlitteratur, Lund 1988

Ramström, Jan, Skador av hasch och marijuana. En genomgång av vetenskapliga studier publicerade till och med år 2008. Statens Folkhälsoinstitut, Östersund 2009

Vill du veta mer om missbruk och beroende kan du läsa journalist och författare Miki Agerbergs Kidnappad hjärna, Studentlitteratur AB, 2004. Den handlar om missbruk och beroende där vetenskapliga fakta görs levande med berättelser om människor som själva kämpar med detta.

Deepak Chopra, som är utbildad i både västerländsk och ayurvedisk (traditionell indisk) medicin, har skrivit boken Fri från missbruk vilken är utgiven på Bokförlaget Prisma, Stockholm 1999. Han har en positiv syn på människan och skriver om vikten av att bli medveten om sina egna egentliga behov och mål för att bli fri från missbruk.

Är du mer nyfiken på känslornas värld kan du läsa Anna Kåvers Himmel, helvete och allt däremellanNatur & Kultur, Stockholm, 2009. Hon är psykolog och psykoterapeut i KBT, och vill med sin bok att du ska förstå dig själv och dina medmänniskor bättre och också veta hur du kan hantera dina egna och andras känslor.

Harvey Jackins skriver i Det mänskliga hos människan, som är utgiven av Nordiska parsamtalsförbundet, Visby 2013, om mänsklig intelligens, sårbarhet och hur vår medfödda återhämtningsprocess kan aktiveras så att vi läker från svåra erfarenheter.

Vill du veta mer om hur du ska få en regelbunden dygnsrytm och sova gott kan du till exempel läsa Susanna Jernelövs Sov gott! Råd och tekniker från KBT som är utgiven på Wahlström & Widstrand, Stockholm 2007. Hon är psykolog och har stor erfarenhet av att behandla patienter med sömnproblem.

Du som är vuxen som arbetar med ungdomar kan läsa barn- och ungdomsläkare Olle Hillmans, Tonårssömn, Gothia 2012. Boken kan även vara till hjälp för föräldrar och ungdomar där sömn och dygnsrytm skapar konflikter eller skolproblem.