Jag erbjuder utbildning i:

  • Haschavvänjningsprogrammet (Hap)
  • Cannabisprogram för ungdomar
  • Skräddarsydda utbildningar och föreläsningar till olika yrkeskategorier