För att få tillgång till manualen för HAP och CPU behöver du bli medlem i Nationella cannabisnätverket, som du blir på www.cannabishjalpen.se

Tester som ingår i HAP, Kasam och SCL 90, finns att hämta på www.droginfo.com och rättningscd beställs via www.cannabishjalpen.se, gå in på Nationella cannabisnätverket eller kontakta mig.