vad_grafik

En workshop om ANDT-frågor för gymnasiet och 9:an

andtVad går du på? är ett samarbete med fokus på ANDT-frågor. Syftet är att engagera i frågeställningar som rör livsval, makt och missbruk. Genom att utbilda både personal och elever skapas en gemensam plattform och förståelse som ska ligga till grund för ett fortsatt arbete på skolan. ”Vad går du på?” riktar sig både till personalen och eleverna.

Till eleverna:

En klassrumsföreställning om droger, att våga välja och om att ta makten över sitt eget liv; ”Vad går du på?” skriven av Klas Abrahamsson.
Möt Stefan en före detta missbrukare som åker runt på skolor och föreläser. Just denna dag har dottern Maja skjutsat honom till skolan. Innan eleverna kommer utbryter ett samtal dem emellan om missbruk, droger och att växa upp med en pappa som försvann.

Föreställningen utspelas i ett klassrum, tar en timme inklusive efterföljande samtal och tar upp till 60 elever.

Till personalen:

En workshop vars syfte är att göra personalen i skolan mer rustad att möta ungdomarna i ämnet droger och påverka dem i positiv riktning. Utbildningen fyller på kunskapsbanken, ger verktyg som fungerar på en konkret nivå och ger utrymme för reflektion över vad ens yrkesroll innebär i mötet med unga.

Workshopen tar upp till 20 deltagare, pågår i tre timmar och varvar kunskapsförmedling med reflektionsövningar. Boken ”Cannabis. En olycklig kärlekshistoria.” kan ingå som utökad dokumentation.