1-2/12 2014 Öppen föreläsning och HAP-utbildning i Vasa

Cannabis – en olycklig kärlekshistoria. Vad vet du om cannabis/spice och dess konsekvenser?

Tid och plats: Måndag 1.12.2014, kl 12.00 – 16.00, Auditoriet i Novia, Seriegatan 2, Roparnäs

Målgrupp: Personer från olika enheter och organisationer som möter beroende och missbruk,  personal inom social- och  hälsovård, behandlingshem, församlingar, öppenvård, föräldrar, lärare, anhöriga  och övriga intresserade. 

Föreläsare : Amelie Andersson är socionom med lång erfarenhet av att arbeta med drogberoende ungdomar och deras familjer.  Amelie har bl a jobbat med  ungdomsprojekt i Rosengård/Malmö och som gruppterapeut för missbrukande kvinnor på Sofia behandlingshem. Mellan år 2004 och 2012 var hon verksam på Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor i Lund.

Amelie har skrivit boken Cannabis – en olycklig kärlekshistoria (Karavan förlag 2014).

Program:                                                 

12.00 – 13.30 Vad väcker nyfikenheten på cannabis?

                          Vad händer i kroppen vid ett rus?

13.30 – 14.00  Kaffepaus

14.00 – 15.30 Vilka kort- och långvariga effekter har missbruket?

                         Hur går man tillväga för att sluta röka cannabis?

                         Vad kan man göra om man misstänker att en person i ens närvaro röker cannabis?

15.30 – 16.00 Frågor (du kan också ställa en fråga per e-post i samband med din anmälan)

 Anmälan: senast 24.11.2014, endast på e-post, KOSTNADSFRI föreläsning

eivor.hedman@drogfriungdom.fi

HAP-utbildning                               

Följande dag 2.12, kl 9.00 anordnas en utbildningsdag i HAP (Haschavvänjningsprogrammet) av Amelie Andersson. Utbildningen riktar sig till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med cannabismissbrukare. Avgiften är 50 euro.

Anmälan och mera information : www.cannabisnatverket.fi

Arrangörer: Drogfri Ungdom rf, USM rf och Tell Us Online rf