Nytt koncept klart för skolor

Nu är ett nytt koncept klart för skolornas ANDT-undervisning. Jag har ett konstruktivt samarbete med skådespelarna Magnus Nylander och Nanna Nore där vi erbjuder en pjäs för eleverna, workshop för personalen och föreläsning/möte för föräldrarna. Vi ger kunskap, inspiration, konkreta redskap och utrymme för reflektion till alla som berörs samtidigt men med olika infallsvinklar.

Se mer under Utbildningar.