8/10 2014 Föräldraföreläsning i Örnsköldsvik

Cannabis och Spice – fakta, myter och argument

Föreläsningens innehåll:

  • Vad är cannabis?
  • Cannabis effekter på kort och lång sikt
  • Vad är Spice?
  • Anledningar till att berusa sig
  • Tecken på att en person röker cannabis
  • Att prata med någon som är nyfiken på/som röker cannabis
  • Argument
  • Hemsidor och litteratur
  • Reflektion