23/5 2014 Föräldra- och ungdomsföreläsning i Vellinge

Cannabis och Spice – myter, fakta och argument

Föreläsningens innehåll:

  • Vad är cannabis?
  • Cannabis effekter på kort och lång sikt
  • Vad är Spice?
  • Anledningar till att berusa sig
  • Tecken på att en person röker cannabis
  • Att prata med någon som är nyfiken/som röker cannabis
  • Statistik
  • Argument
  • Hemsidor och litteratur