cannabishjalpen.se drivs av ett nationellt nätverk av behandlare som arbetar med att hjälpa de som fått problem med cannabis. Här kan du få information, ställa frågor och hitta var det finns personer runt om i landet som arbetar med information, rådgivning och behandling.

fmn.se är Föräldraföreningen mot narkotikas hemsida. Föreningen är en ideellt, religiöst och partipolitiskt obunden anhörigförening där du som förälder, syskon eller kamrat kan få information, råd och stöd.

folkhalsomyndigheten.se Här finns mycket information som rör folkhälsa och här kan du gå in under Publicerat material och beställa Jan Ramströms Skador av hasch och marijuana eller ladda ner den som pdf.

hasselahelpline.se Hassela helpline har en mångspråkig telefonjour och chat som de i första hand vänder sig till anhöriga med. Där kan man kan få information och rådgivning. På hemsidan finns också två test om du röker cannabis som jag nämner under rubriken De sju kognitiva förmågorna i kapitlet Om att använda cannabis som en drog. Det ena är ett snabbtest och den andra är mer utökad variant som ger dig en fingervisning om var du befinner dig i ditt cannabisrökande.

umo.se är ungdomsmottagningarnas hemsida. Här hittar du information om kroppen, kärlek, sex och relationer men också om alkohol och droger. Om du vill prata med någon om saker som inte specifikt handlar om droger hittar du här vart du ska vända dig.