Utbildningar & föreläsningar


Jag erbjuder utbildning i narkotikafrågor till yrkesverksamma som arbetar med ungdomar, unga vuxna och familjer.

Jag utbildar i Haschavvänjningsprogrammet (HAP), Cannabisprogram för unga (CPU), ger skräddarsydda föreläsningar och utbildningar riktade till olika yrkeskategorier och till föräldragrupper samt handledning vid cannabisbehandling.

I alla mina utbildningar ingår reflektionspass då deltagarna ges möjlighet att fånga sina egna värderingar, tankar, känslor, erfarenheter och sin tidigare kunskap och processa detta med den nya kunskapen. Det ingår också att lyssna till andra deltagares reflektioner.