9/4 2014 Utbildning om narkotika med inriktning på cannabis för fritidsledare i Skåne

Länsstyrelsen i Skåne bjuder in fritidsledare för utbildning i narkotikafrågor

Utbildningen ger kunskap om cannabis och andra narkotiska preparat samt hur en kan bemöta vanliga argument som kommer upp i diskussion med unga om cannabis. Deltagarna kommer att få reflektera över innehållet och utbyta erfarenheter.