9/11 2016 startar HAP + CPU-utbildning i Staffanstorp

Foto: staffanstorp.se
Utbildning i Haschavvänjningsprogrammet (HAP) och Cannabisprogram för unga (CPU)

Staffanstorps IFO arrangerar i samarbete med Amelie Andersson en kombinerad utbildning i HAP och CPU. Teoridelen av utbildningen hålls under två heldagar då en grund ges för att sätta igång med programmen. Därefter ingår fortsatt metodstöd med cirka en månads mellanrum vid tre tillfällen, som fokuserar på det egna arbetet. Det går bra att delta på endast HAP-utbildningsdelen, vilken är första 1 ½ teoridagarna. Endast CPU-utbildningsdelen, vilken är sista teorihalvdagen, kan genomföras i mån av plats (och den förutsätter utbildning i HAP).

Teoridagarnas innehåll: 

 • Cannabis – drogens egenskaper och effekter
 • Vem missbrukar och blir beroende av cannabis?
 • Kognitiv funktionsnedsättning
 • Avgiftningens tre faser
 • Behandlarprofil/förhållningssätt
 • Familj/anhöriga
 • Organisatoriska problem
 • Kunskapskällor och nätverket
 • Utvärdering av HAP
 • Genomgång av manual och samtalsteknik
 • Bedömningsinstrument
 • Hur får man klienter?
 • Reflexionsövningar och diskussioner

När?  Teori: onsdagen den 9/11 kl. 8:30–16:00 samt onsdagen den 23/11 kl. 8:30–16:00 Metodstöd: onsdagarna 7/12, 18/1 och 15/2 kl. 9:00-12:00

Var?  Adress: Rådhuset, Torget 1, Staffanstorp, lokal Knästorp A

Parkeringhttp://staffanstorp.se/wp-content/uploads/2014/09/ParkeringskartaStaffanstorpsCentrum2014.pdf

Hur?  Kostnad: 3 800 :- för hela utbildningen, 2 800:- för HAP och 1 200:- för CPU (vilken förutsätter att du redan har HAP). Anmälan som är bindande görs av närmsta chef till: amelie@amelieutbildning.se Kostnaden faktureras i samband med kursstart. Bifoga faktureringsadress och referensperson/nummer. Sista anmälningsdatum: onsdagen den 26/10. För- och eftermiddagsfika ingår. Meddela om du har specialkost/allergi. Intyg på genomgången utbildning erhålls.

Förberedelse: 

För att tillgodogöra dig innehållet i utbildningen optimalt är det lämpligt att ha en pärm med register där du har infogat material, t.ex. manualerna, som du får efter anmälan samt läst kap. 1 och 2 i ”Vägen ut ur haschmissbruket” som finns på http://droginfo.com/pdf/Vagen_ut_ur_haschmissbruket.pdf