9/11 2015 startar HAP + CPU-utbildning i Landskrona

Utbildning i Haschavvänjningsprogrammet (HAP) och Cannabisprogram för unga (CPU)

Landskronas Individ- och familjeomsorg arrangerar i samarbete med socionom Amelie Andersson en kombinerad utbildning i HAP och CPU. Teoridelen av utbildningen hålls under två heldagar då en grund ges för att sätta igång med programmen. Därefter ingår fortsatt metodstöd med cirka en månads mellanrum vid fyra tillfällen, som fokuserar på det egna arbetet. Det går bra att delta på endast HAP-utbildningsdelen, vilken är första 1 ½ teoridagarna, eller CPU-utbildningsdelen, vilken är sista teorihalvdagen (men då förutsätter det att du redan är utbildad i HAP).

Teoridagarnas innehåll:
 • Cannabis – drogens egenskaper och effekter
 • Vem missbrukar och blir beroende av cannabis?
 • Kognitiv funktionsnedsättning
 • Avgiftningens tre faser
 • Behandlarprofil/förhållningssätt
 • Familj/anhöriga
 • Organisatoriska problem
 • Kunskapskällor och nätverket
 • Utvärdering av HAP
 • Genomgång av manual och samtalsteknik
 • Bedömningsinstrument
 • Hur får man klienter?
 • Reflexionsövningar och diskussioner
När?

Teori: måndagen den 9/11 kl. 8:30–16:00 samt måndagen den 23/11 kl. 8:30–16:00
Metodstöd:    måndagen den14/12 -15, 18/1 -16, 15/2 -16 och 14/3 -16 kl. 9:00-12:00

Var?

Adress: Drottninggatan 9, vån 5 (bredvid Stadshuset, med ingång från gården).
Parkering: finns överallt i närheten

Hur?

Kostnad: 3 700 :- för hela utbildningen, 2 700:- för HAP och 1 000:- för CPU (vilken förutsätter att du redan har HAP). Anmälan som är bindande görs av närmsta chef till: amelie@amelieutbildning.se Kostnaden faktureras i samband med kursstart. Bifoga faktureringsadress och referensperson/nummer.

Sista anmälningsdatum: fredagen den 23/10. För- och eftermiddagsfika ingår. Intyg på genomgången utbildning erhålls.

Förberedelse:

För att tillgodogöra dig innehållet i utbildningen optimalt är det lämpligt att ha en pärm med register där du har infogat material, t.ex. manualen, som du hämtar på www.cannabishjalpen.se under Nationella cannabisnätverket samt läst kap. 1 och 2 i ”Vägen ut ur haschmissbruket” .

Välkommen!