7/4 2016 CPU-utbildning i Oslo

Kurset gir opplæring i Cannabisprogram for ungdom (CPU) og er for ansatte med kurs i HAP i relevante stillinger i Oslo, Akershus og Fredrikstad.

Uteseksjonen og Fylkesmannen i Oslo og Akershus arrangerer i samarbeid med Amelie Andersson, sosionom og sertifisert HAP-utdanner, en utdannelse i CPU. En forutsetning for å delta er at du har gjennomført HAP-kurs. Teoridelen holdes på formiddagen og gir grunnlaget for å sette i gang behandlingen. På ettermiddagen inngår refleksjonsøvelser som fokuserer på eget arbeid.

Kurset holdes torsdag den 7. april i Storgata 51 i Oslo. Kurset gir en innføring i Cannabisprogram for ungdom og gir mulighet til å trene på ferdigheter knyttet til dette.

Ansatte som arbeider med ungdom med problemer knyttet til cannabis.

Alle deltakerne skal kunne bruke CPU etter gjennomført kurs.