7/12 2016 Föräldraföreläsning på Katedralskolans IB-program

Föräldraföreläsning på Katedralskolans IB-program

En uppdragsföreläsning för föräldrarna till elever på International Baccalaureate (IB) om vad föräldrar behöver som rör unga, droger och berusning med tyngdpunkt på cannabis.

katedralskolan-2