3/10 2017 Workshop om berusning med inriktning cannabis för lärare på Spyken

                                 
Workshop om berusning med inriktning på cannabis för lärare på Spyken

Syftet med workshopen är att få personalen i skolan mer rustad att möta ungdomarna i ämnet droger och påverka dem i positiv riktning.

Utbildningen fyller på kunskapsbanken, ger verktyg som fungerar på en konkret nivå och ger utrymme för reflektion över vad ens yrkesroll innebär i mötet med unga.

Workshopen grundar sig på vad läroplanen säger om hur skolan ska arbeta drogförebyggande.