23/10 2017 startar en Hap och Cpu-utbildning i samarbete med Kabit AB i Hörby

Utbildning i Haschavvänjningsprogrammet (HAP) och Cannabisprogram för unga (CPU                                                                           

Kabit AB i Hörby arrangerar i samarbete med Amelie Andersson en kombinerad utbildning i HAP och CPU.

Teoridelen av utbildningen hålls under två heldagar då en grund ges för att sätta igång med programmen. Därefter ingår fortsatt metodstöd med cirka en månads mellanrum vid tre tillfällen, som fokuserar på det egna arbetet.

Teoridagarnas innehåll:

 • Cannabis – drogens egenskaper och effekter
 • Vem missbrukar och blir beroende av cannabis?
 • Kognitiv funktionsnedsättning
 • Avgiftningens tre faser
 • Behandlarprofil/förhållningssätt
 • Familj/anhöriga
 • Organisatoriska problem
 • Kunskapskällor och nätverket
 • Utvärdering av HAP
 • Genomgång av manualer och samtalsteknik
 • Bedömningsinstrument
 • Hur får man klienter?
 • Reflexionsövningar och diskussioner

När? 

Teori:  måndagen den 23/10 kl. 9:00–16:00 samt tisdagen den 24/10 kl. 9:00–16:00

Metodstöd: tisdagarna 21/11, 12/12 och 30/1 kl. 10:00-13:00

Var?                 

Adress: Råbygatan 11 i Hörby

Parkering: kring huset                             

Hur?                

Kostnad: 3 800 :- för hela utbildningen, 2 800:- för HAP och 1 200:- för CPU (vilken förutsätter att du redan har HAP). Anmälan som är bindande görs av närmsta chef till: amelie@amelieutbildning.se Kostnaden faktureras i samband med kursstart. Bifoga faktureringsadress och referensperson/nummer. Sista anmälningsdatum: fredagen den 29/9. För- och eftermiddagsfika ingår. Intyg på genomgången utbildning erhålls.

Förberedelse:  För att tillgodogöra dig innehållet i utbildningen optimalt är det lämpligt att gå igenom material som du får efter anmälan, samt läsa kap. 1 och 2 i Vägen ut ur haschmissbruket som finns på http://droginfo.com/pdf/Vagen_ut_ur_haschmissbruket.pdf

Hör gärna av dig om du har frågor.

Välkommen!

Amelie Andersson                                 Anna Schill
Socionom/HAP&CPU-utbildare            Administratör
0708-62 44 92                                       0703-21 58 79