21/1 2016 startar HAP + CPU-utbildning i Eslöv

Utbildning i Haschavvänjningsprogrammet (HAP) och Cannabisprogram för unga (CPU)

Eslövs fältgrupp inom Vård och omsorg över 18 år, arrangerar i samarbete med socionom Amelie Andersson en kombinerad utbildning i HAP och CPU. Teoridelen av utbildningen hålls under två heldagar då en grund ges för att sätta igång med programmen. Därefter ingår fortsatt metodstöd med cirka en månads mellanrum vid fyra tillfällen, som fokuserar på det egna arbetet. Det går bra att delta på endast HAP-utbildningsdelen, vilken är första 1 ½ teoridagarna. Endast CPU-utbildningsdelen, vilken är sista teorihalvdagen, kan genomföras i mån av plats (men den förutsätter utbildning i HAP).

Teoridagarnas innehåll:
 • Cannabis – drogens egenskaper och effekter
 • Vem missbrukar och blir beroende av cannabis?
 • Kognitiv funktionsnedsättning
 • Avgiftningens tre faser
 • Behandlarprofil/förhållningssätt
 • Familj/anhöriga
 • Organisatoriska problem
 • Kunskapskällor och nätverket
 • Utvärdering av HAP
 • Genomgång av manual och samtalsteknik
 • Bedömningsinstrument
 • Hur får man klienter?
 • Reflexionsövningar och diskussioner
När?

Teori: torsdagen den 21/1 kl. 8:30–16:00 samt torsdagen den 4/2 kl. 8:30–16:00
Metodstöd: fredagen den 4/3, 1/4, 29/4 och 20/5 kl. 9:00-12:00

Var?

Adress: Mötesplats Karidal, Tröskevägen 2, Eslöv
Parkering: Finns bredvid Mötesplats Karidal

Hur?

Kostnad: 3 800 :- för hela utbildningen, 2 800:- för HAP och 1 200:- för CPU (vilken förutsätter att du redan har HAP). Anmälan som är bindande görs av närmsta chef till: amelie@amelieutbildning.se Kostnaden faktureras i samband med kursstart. Bifoga faktureringsadress och referensperson/nummer. Sista anmälningsdatum: fredagen den 28/12. För- och eftermiddagsfika ingår. Intyg på genomgången utbildning erhålls.

Förberedelse:

För att tillgodogöra dig innehållet i utbildningen optimalt är det lämpligt att ha en pärm med register där du har infogat material, t.ex. manualerna, som du hämtar på www.cannabishjalpen.se under Nationella cannabisnätverket samt läst kap. 1 och 2 i ”Vägen ut ur haschmissbruket”.