20/12 2017 Skräddarsydd utbildning med fokus på cannabis i Umeå

Skräddarsydd utbildning med fokus på cannabis för personer som arbetar med unga i Umeå

Syftet med utbildningen är att deltagarna ska få mer kunskap och medvetenhet kring cannabis som drog, om upptäckt och bemötande, vad missbruk kan fylla för funktion i ungdomsåren och hur det påverkar mognadsprocessen.

Reflektion och erfarenhetsutbyte är centrala delar av utbildningen samt att det ges utrymme för samarbetsdiskussioner.

Utbildningen ges i samarbete med Umeå kommun och Länsstyrelsen i Västerbotten.