19-20/1 2017 utbildning i HAP och CPU samt Cannabiskunskap och bemötande i Falkenberg

                                                           falkenberg-3

Utbildning i Haschavvänjningsprogrammet (HAP), Cannabisprogram för unga (CPU) samt Cannabiskunskap och bemötande

Beroendeenheten inom Falkenbergs socialförvaltning arrangerar i samarbete med Amelie Andersson en kombinerad utbildning i HAP och CPU samt Cannabiskunskap och bemötande.

Första teoridagen hålls gemensamt för personal som ska arbeta med programmen och för dem som inte gör det, t ex utredande socialsekreterare.

Andra teoridagen samt metodstödsträffarna är för dem som ska arbeta med programmen.

Metodstöden hålls vid tre tillfällen med cirka en månads mellanrum och fokuserar på det egna arbetet.

Det går bra att delta på endast:

 • Cannabiskunskap och bemötande
 • HAP-delen, vilken är första 1 ½ teoridagarna
 • CPU-delen, vilken är sista teorihalvdagen och förutsätter utbildning i HAP

Teoridagarnas innehåll:

 Cannabis – drogens egenskaper och effekter

 • Vem missbrukar och blir beroende av cannabis?
 • Kognitiv funktionsnedsättning
 • Avgiftningens tre faser
 • Behandlarprofil/förhållningssätt
 • Familj/anhöriga
 • Översiktligt om programmen
 • Organisatoriska problem
 • Kunskapskällor och nätverket
 • Utvärdering av HAP
 • Genomgång av manualer och samtalsteknik
 • Bedömningsinstrument
 • Hur få klienter?
 • Reflexionsövningar och diskussioner

När?  Teori: torsdagen den 19/1 kl. 8:30–16:00 samt fredagen den 20/1 kl. 8:30–16:00 Metodstöd: torsdagarna 16/2,16/3 och 20/4 kl. 13.00–16.00

Var? Adress: Kyrkans Hus, Holgersgatan 24, Falkenberg

Hur? Kostnad: 3 800: – för hela utbildningen, 2 800: – för HAP, 1 200: – för CPU (vilken förutsätter att du redan har HAP) och 800:- för Cannabiskunskap och bemötande.

 Anmälan som är bindande görs till: Gabriella Fransson gabriella.fransson@falkenberg.se

Kostnaden faktureras i samband med kursstart. Bifoga faktureringsadress och referensperson/nummer. Sista anmälningsdatum: måndagen den 19/12.-16

För- och eftermiddagsfika ingår. Meddela om du har specialkost/allergi.

Intyg på genomgången HAP- och CPU-utbildning erhålls.

Förberedelse:  För att tillgodogöra dig innehållet i HAP- och CPU-utbildningen optimalt är det lämpligt att läsa igenom det material du få inför start, t.ex. manualerna, samt läsa kap. 1 och 2 i Vägen ut ur haschmissbruket som finns på http://droginfo.com/pdf/Vagen_ut_ur_haschmissbruket.pdf