17/5 2017 startar en utbildning i Hap, Cpu och neuropsykiatriska funktionshinder i Simrishamn

Foto: Martina Koch

Foto: Martina Koch
 
 
               

Utbildning i Haschavvänjningsprogrammet (HAP), Cannabisprogram för unga (CPU) samt Cannabis och neuropsykiatriska funktionshinder

Öppenvården inom Simrishamns Individ och familjeomsorg arrangerar i samarbete med Amelie Andersson och Agneta Björck en kombinerad utbildning i HAP och CPU samt Cannabis, neuropsykiatri och HAP.

Det går bra att delta på endast:

 • HAP-delen, vilken är första 1 ½ teoridagarna
 • CPU-delen, vilken är sista teorihalvdagen och förutsätter utbildning i HAP
 • Cannabis, neuropsykiatri och HAP, vilken är sista halvdagen

Därefter ges metodstöd vid tre halvdagar till de som går HAP och/eller CPU och fokuserar på det egna arbetet.

HAP-delens innehåll:

 •  Cannabis egenskaper och effekter
 • Vem missbrukar och blir beroende av cannabis?
 • Kognitiv funktionsnedsättning
 • Avgiftningens tre faser
 • Behandlarprofil/förhållningssätt
 • Familj/anhöriga
 • Genomgång av manual
 • Bedömningsinstrument
 • Organisatoriska problem
 • Kunskapskällor och nätverket
 • Utvärdering av HAP
 • Hur få klienter?
 • Reflexionsövningar och diskussioner

CPU-delens innehåll:

 • Behandlarprofil/förhållningssätt
 • Familj/anhöriga
 • Genomgång av manual
 • Hur få klienter?
 • Reflexionsövningar och diskussioner

Neuropsykiatridelens innehåll:

 • Cannabis inverkan vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • Kognitiva funktionsnedsättningar ur cannabis- och NPF-perspektiv
 • HAP anpassat till NPF
 • Kognitiva hjälpmedel i behandling
 • Praktisk övning i att anpassa HAP till målgruppen

När?     HAP           ons. 17/5 kl. 9:00–16:00 samt
HAP           ons. 24/5 kl. 9:00–12:00
CPU           ons. 24/5 kl. 13:00-16:00
NPF            tors. 8/6 kl. 9:00-12:30

Metodstöd:  ons. 30/8, 27/9 och 11/10 kl. 9:00–12:00
Var?     Simrishamn, Stenbocksg 24, vån 2 (står Öppenvården på dörren) Samtalsrum A

Hur?    Kostnad:
              2 800: – för HAP
1 200: – för CPU (vilken förutsätter att du redan har HAP)
3 800: – för HAP + CPU
1 000:- för Cannabis, neuropsykiatri och HAP.

Anmälan, som är bindande, till HAP och CPU görs till: amelie@amelieutbildning.se

Anmälan till Cannabis, neuropsykiatri och HAP görs via:
https://simplesignup.se/event/91308-cannabis-neuropsykiatri-och-hap

Kostnaden faktureras i samband med kursstart. Bifoga faktureringsadress och
referensperson/nummer. Sista anmälningsdatum: tisdagen den 18/4 2017

För- och eftermiddagsfika ingår. Meddela om du har specialkost/allergi.

Intyg på genomgången HAP- och CPU-utbildning erhålls.

För att tillgodogöra dig innehållet i HAP- och CPU-utbildningen optimalt är det
lämpligt att läsa igenom det material du får inför start, t.ex. manualerna, samt läsa
kap. 1 och 2 i Vägen ut ur haschmissbruket som finns på
http://droginfo.com/pdf/Vagen_ut_ur_haschmissbruket.pdf
Bifogat finns ett följebrev som din närmsta chef ska läsa så att denne vet vad
utbildningen innebär. Har du eller din chef frågor så kontakta Amelie.

 Välkommen!
 Amelie Andersson                                 Petra Nurminen
Socionom/HAP&CPU-utbildare        Samordnare Öppenvården
0708-62 44 92                                          0709-81 90 49

 

Agneta Björck
Utbildningssamordnare i Nationella Cannabisnätverket, Rådgivare i KI/Folkhälsomyndighetens studie om internetbaserad intervention.
Arbetat med HAP sedan 1988 och varit med och gjort manualen för HAP
Leg. Sjuksköterska Steg 1 KBT Verksamhetschef och Utbildningsansvarig Ostgota Care


Amelie Andersson
Socionom, utbildare inom Nationella Cannabisnätverket
Arbetat med HAP sedan 2004 och varit med och gjort manualen för HAP
Författare till boken Cannabis. En olycklig kärlekshistoria.