30/5 2017 Utbildningsdag om insatser mot tobak och cannabis i Lycksele

http://www.lansstyrelsen.se/Vasterbotten/Sv/kalender/2017/Sidor/utbildningsdag-mot-tobak-och-cannabis.aspx?keyword=tobak%20och%20cannabis