14/12 2016 träffas Skånsk-Blekingska Cannabisnätverket i Maria Malmös regi

Välkommen till Skånsk-Blekingska cannabisnätverkets träff

Maria Malmö bjuder in till träff 14/12 13:30-16:00 i Plattform Malmös lokaler på Djäknegatan 16 i Malmö.

Socionom Maria Wallander från Maria Malmö kommer att berätta om sitt arbete med PID, preventiva insatser mot droger på boenden för ensamkommande unga. Andra punkter på programmet är att utbyta information och erfarenheter samt nätverka över en fika

.maria-wallander

Har du frågor eller vill anmäla dig så mejla på amelie@amelieutbildning.se. Senaste anmälningsdag 7/12.