14–15/9 2017 Nationella Cannabisnätverket inbjuder till konferens i Falun

                                           
Konferensprogram
Nationella Cannabisnätverket 14 -15 september 2017

Moderator för dagarna är Ulric Hermansson, med dr vid Beroendecentrum i Stockholm
Torsdag 14 september
11:00-11:15 Inledning
Ylva Renström, Socialchef Falu kommun
11:15-12:00 Presentation av Rådgivningsenheten samt Dialogen, Falu Kommun,
Magdalena Dejke Rantanen enhetschef,
Patric Thuresson Metodhandledare Dialogen.
12:00-13:15 Lunch
13:15-13:45 Omvärldsbevakning och aktuellt i nätverket.
Ann-Sofie Johansson, samordnare för nätverket
13:45-14:30 Preliminära resultat och erfarenheter från forskningsstudien webbintervention
Agneta Björck och Jenny Alpsjö, e-behandlare Cannabishjälpen
14:30 -15:00 Kaffe
15:00-16:00 Kunskapsläget kring medicinsk cannabis
Kerstin Käll, med. dr, överläkare, Universitetssjukhuset, Linköping
16:00-16:45 Erfarenhetsutbyte kring dagens föredrag
16:45–17:00 Summering och återkoppling
19:30 Middag och underhållning

Fredag 15 september
08:15-09:00 Cannabisrökning och dess förlängda effekt på det kognitiva systemet
Thomas Lundqvist, leg. psykolog och docent i psykologi,
Universitetssjukhuset Lund
09:00-09:45 ANDT på schemat
– metodmaterial för integrering av ANDT i skolämnen.
Stefan Ericsson, pedagog på Forssaklackskolan i Borlänge
09:45-10:15 Kaffe
10:15-10:45 Framgångsfaktorer vid implementering och kvalitetssäkring av HAP/CPU
Paneldiskussion med representanter från enheter i nätverket
10:45-11:30 Erfarenhetsutbyte kring dagens föredrag
11:30-12:00 Summering och avslut