14/12 2017 Skräddarsydd utbildning med fokus på cannabis i Skellefteå

Skräddarsydd utbildning med fokus på cannabis för personer som arbetar med unga i Skellefteå

En utbildningsdag om ungdomar och missbruk med inriktning på cannabis. Syftet är att deltagarna ska få mer kunskap och medvetenhet kring cannabis som drog, om upptäckt och bemötande, vad missbruk kan fylla för funktion i ungdomsåren och hur det påverkar mognadsprocessen.

Reflektion och erfarenhetsutbyte är centrala delar av utbildningen samt att det finns utrymme för samarbetsdiskussioner.

Utbildningen ges i samarbete med Skellefteå kommun och Länsstyrelsen i Västerbotten.