11-12/4 2017 HAP och CPU-utbildning på Pixnekliniken, Malax, Finland

Utbildning i Haschavvänjningsprogrammet (HAP), Cannabisprogram för unga (CPU)

Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård r.f. arrangerar i samarbete med Amelie Andersson en kombinerad utbildning i HAP och CPU, se bifogat brev med beskrivning av programmen. I utbildningen ingår cannabiskunskap och bemötande.

Första 1 ½ teoridagarna inriktar sig på cannabiskunskap, bemötande samt genomgång av HAP.

Sista teorihalvdagen inriktar sig på CPU.

Metodstödet, vilket är tre halvdagar, ger konkret stöd för att arbeta med programmen och fokuserar på det egna arbetet.

Det går bra att delta på endast:

 • HAP-delen, vilken är första 1 ½ teoridagarna
 • CPU-delen, vilken är sista teorihalvdagen och förutsätter utbildning i HAP

Teoridagarnas innehåll:

 • Cannabis – drogens egenskaper och effekter
 • Vem missbrukar och blir beroende av cannabis?
 • Kognitiv funktionsnedsättning
 • Avgiftningens tre faser
 • Behandlarprofil/förhållningssätt
 • Familj/anhöriga
 • Översiktligt om programmen
 • Organisatoriska problem
 • Kunskapskällor och nätverket
 • Utvärdering av HAP
 • Genomgång av manualer och samtalsteknik
 • Bedömningsinstrument
 • Hur få klienter?
 • Reflexionsövningar och diskussioner

När? Teori: tisdagen den 11.4 kl. 8:30–16:00 samt onsdagen den 12.4 kl. 8:30–16:00

Metodstöd: 16.5, 7.6 och 29.8 kl. 13:00–16:00, utbildaren är med via Skype

Var? Adress: Pixnevägen 3, 66100 Malax

Hur? Kostnad: HAP 50 € och för CPU 50 € (vilken förutsätter att du redan har HAP).

Anmälan som är bindande görs till: Jenni Ahlbäck, info@missbrukarvard.fi eller 044010 2179

Kostnaden faktureras i samband med kursstart. Bifoga faktureringsadress och referensperson/nummer. Sista anmälningsdatum: 31.3.17

För- och eftermiddagsfika ingår. Meddela om du har specialkost/allergi.
Intyg på genomgången HAP- och CPU-utbildning erhålls.

Förberedelse: För att tillgodogöra dig innehållet i HAP- och CPU-utbildningen optimalt är det lämpligt att läsa igenom det material du få inför start, t.ex. manualerna, samt läsa kap. 1 och 2 i Vägen ut ur haschmissbruket som finns på http://droginfo.com/pdf/Vagen_ut_ur_haschmissbruket.pdf

Välkommen!

Amelie Andersson, Socionom/HAP&CPU-utbildare, 0708-62 44 92

Jenni Ahlbäck, USM r.f., 044010 2179