10/4 2018 träffas Skånsk-Blekingska Cannabisnätverket i Helsingborg

                                                               
Välkommen till Skånsk-Blekingska Cannabisnätverkets träff hos Maria Nordväst i Helsingborg!

Här kommer inbjudan till 2018 års första träff i det regionala cannabisnätverket. Vi träffas i gemensamt erfarenhetsutbyte och det är nu vår tur på Maria Nordväst i Helsingborg att bjuda in er.

Datum: tisdagen den 10 april mellan klockan 13:30-16:00.

Plats: Maria Nordväst, Bruksgatan 29, Helsingborg (två trappor upp)

Program:

  • Presentationsrunda, beskrivning av nuvarande läge.
  • Omvärldsbevakning gällande cannabis. Tankar och funderingar kring ex. avkriminalisering. Vad vet vi? Vad möter vi?
  • Fika och mingel
  • Appar i behandlingsarbetet. Vad finns? Tips och samtal kring dem.

Deltagande samt allergier/specialkost får gärna meddelas till Joachim Ekdahl joachim.ekdahl@helsingborg.se senast 3/4 inför fikainköp.

Och hör av dig om du undrar något.

Väl mött!

Joachim och kollegorna på Maria Nordväst